buddyzm
Budda

Żadna religia nie jest ważniejsza niż ludzkie szczęście

BUDDA SIAKJAMUNI
V w. p.n.e.

Buddyjskie metody medytacyjne mogą wywoływać potężną wewnętrzną zmianę, która umożliwia wykorzystywanie wszystkich doświadczeń do nieustannego wzbogacania naszego życia.

Te zręczne środki pozwalają też solidnie ugruntować zrealizowane już poziomy świadomości tak, byśmy ich nie utracili.