buddyzm

NAUCZYCIELE

J.Ś. KARMAPA

Jednen z największych nauczycieli buddyzmu tybetańskiego i pierwszy świadomie inkarnujący się lama (tulku) w Tybecie, który jest jednocześnie duchowym zwierzchnikiem szkoły buddyjskiej Karma Kagyu. Linia sukcesji kolejnych inkarnacji Karmapy istnieje od XII wieku i odgrywa centralną rolę w przekazie Karma Kagyu - jednej z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego.

XVI KARMAPA

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże był jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów. W 1952 roku opuścił on Tybet z powodu chińskiej agresji. Kilkakrotnie odwiedził Zachód udzielając nauk w wielu krajach. W 1974 roku w towarzystwie wielu lamów szkoły Kagyu XVI Gjalła Karmapa odwiedził Europę, Amerykę i Kanadę. Po raz pierwszy mieszkańcy Zachodu mieli szansę zobaczyć ceremonię Czarnej Korony, którą Karmapa często przeprowadzał.

XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże rozpoczął budowę nowego ośrodka medytacyjnego w południowo-wschodnich Indiach. Znany jest on teraz pod nazwą Międzynarodowego Buddyjskiego Instytutu Karmapy (KIBI). Zmarł w 1981 roku w szpitalu w Zion pod Chicago w USA. Jego śmierć była dla wszystkich wielką lekcją przemijalności.

XVII KARMAPA

Obecny XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże urodził się w Lhasie w 1983 roku w rodzinie Miphama Rinpocze, zwierzchnika kilkunastu tybetańskich klasztorów należących do szkoły buddyjskiej Njingma. Zgodnie z osiemsetletnią tradycją został rozpoznany i intronizowany jako inkarnacja poprzedniego XVI Karmapy przez Kunzig Szamara Rinpocze, drugiego po Karmapie lamie linii Karma Kagyu. Jako dziesięcioletni chłopiec, wraz z najbliższą rodziną uciekł do Indii z Tybetu okupowanego przez komunistyczne Chiny.

XVII Karmapa obecnie mieszka i studiuje w Indiach. W 2000 roku pierwszy raz odwiedził Europę, w tym Polskę, gdzie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie udzielił nauk ponad dwóm tysiącom słuchaczy.

Polska strona poświęcona Karmapie

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah są pierwszymi zachodnimi uczniami XVI Karmapy - jednego z największych mistrzów medytacji naszego stulecia. Po latach nauki w Himalajach wprowadzili na jego prośbę nauki Buddy, reprezentowane w szkołach buddyzmu tybetańskiego, do naszego kręgu kulturowego.

Pomiędzy San Francisco a Władywostokiem, lama Ole Nydahl założył do tej pory ponad pięćset ośrodków, które regularnie odwiedza. Stwarzają one możliwości praktykowania buddyzmu osobom pracującym, prowadzącym normalne życie, często posiadającym rodziny. Ośrodki należą do linii Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego.

Ole i Hannah

 

Lama Ole Nydahl po raz pierwszy odwiedził Polskę w 1976 roku. Od tej pory buddyzm Diamentowej Drogi w naszym kraju wciąż się rozwija. Obecnie istnieje ponad 40 ośrodków w większych miastach.

Polska strona Lamy Ole Nydahl'a