Z radością zapraszamy na wykład „Buddyzm w świecie współczesnym”, który poprowadzi dr Grzegorz Kuśnierz, uczeń lamy Olego Nydahla.

Czym jest buddyzm? Jaka jest jego rola we współczesnym świecie? Kto praktrykuje buddyzm na zachodzie i czy żeby to robić trzeba być mnichem?

Odpowiedzi na te i inne pytania padną podczas wykładu „Buddyzm w świecie współczesnym”, który poprowadzi dr Grzegorz Kuśnierz, uczeń lamy Olego Nydahla.

Program

Wykład odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godz. 18.00 w Akademii Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43, w sali nr 005.

Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.


Grzegorz Kuśnierz – doktor filologii angielskiej, autor książki Buddhist Perspective on Literature. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1996 roku. Studiował w Karmapa International Buddhist Institute w New Dehli w Indiach oraz w International Institute of Asian and Tibetan Studies w Hiszpanii. W 2004 zainicjował powstanie Naukowego Koła Orientalistyki na Uniwersytecie Opolskim, organizującego wydarzenia kulturalne i naukowe związane z kulturą, nauką i religią Wschodu. Od 2007 roku wykłada podstawy teorii i praktyki buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce i za granicą. Obecnie mieszka we Wrocławiu.